Wat wij doen

Wij houden inloop op vaste locaties in de wijk. Hier pakken we signalen op en helpen u (thuis) verder als dat nodig is. Eén van de teamleden wordt de vaste contactpersoon om samen met u antwoorden op uw vragen te zoeken én te vinden. Dit doet het Vivera wijkteam samen met u, met uw directe omgeving, met vrijwilligers en andere professionals. Er zijn diverse soorten vragen die kunnen spelen. Enkele voorbeelden zijn:

 • Ik kan niet goed rondkomen met mijn inkomen, hoe krijg ik dat weer op orde?
 • Wie kan mij ondersteunen bij een aanvraag voor een voorziening?
 • Wij hebben thuis veel ruzie, hoe kunnen we de rust herstellen?  
 • Wie kan mij helpen bij mijn aanvraag voor een voorziening of PGB?
 • De zorg voor mijn partner wordt me te zwaar, hoe kan ik ondersteuning organiseren?  
 • Hoe voorkom ik dat ik mijn huis uitgezet wordt?
 • Ik voel mij vaak eenzaam, ik wil uit mijn isolement komen

Activiteiten van de teamleden van de Vivera wijkteams

De taken van de organisaties die in de Vivera wijkteams samenwerken zijn met de medewerkers meegegaan. Ook zijn nieuwe activiteiten ontstaan. Een aantal voorbeelden van taken en activiteiten door de teamleden van de Vivera wijkteams zijn:

 • Informatie, advies en ondersteuning op alle levensgebieden voor alle doelgroepen
 • Onafhankelijke clientondersteuning (onder meer voor de Wmo en de Wlz)
 • Preventie voorkomen huisuitzetting
 • Verpleegkundig spreekuur
 • Preventie van Huiselijk Geweld, Wet tijdelijk huisverbod
 • Psychosociale hulpverlening

Jonger dan 18 jaar?

Voor informatie en hulp kunt u terecht bij het jeugdteam CJG Zwijndrecht.

WMO inloop

Heeft u vragen op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning?
Dan kunt u terecht bij het Wmo-inloopspreekuur op donderdagochtend van 9 tot 12 uur bij Diverz, Norderstedtplein 14 (Walburg).

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning wordt uitgevoerd door de Sociale Dienst Drechtsteden.

De consulenten van de SDD komen bij u op huisbezoek om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een voorziening via de Wmo, dit kan o.a. zijn;

- rolstoel

- scootmobiel

- huishoudelijke ondersteuning

- collectief vervoer

- dagbesteding

- woningaanpassingen

- beschermd wonen

Voordat u een aanvraag doet is het goed te weten dat een consulent kijkt of u zelf in uw netwerk de mogelijkheid heeft om uw vraag om ondersteuning op te lossen. Zo kunt u bijvoorbeeld een glazenwasser inhuren als u zelf uw ramen niet meer kunt zemen.

Of, als u maar zo nu en dan vervoer nodig heeft, een buurvrouw of vriend u wil vervoeren.

Om deze vragen te beantwoorden is er een Wmo-inloopspreekuur in Zwijndrecht.

Iedere donderdagochtend van 9 tot 12 uur bij Diverz, Norderstedtplein 14 (Walburg).

Hier kunt u naar toe als u wilt onderzoeken of u in aanmerking komt voor een voorziening via de Wmo, we kijken dan samen welke vragen u heeft en of er, eventueel, een andere oplossing is.

Komen we tot de conclusie dat er een aanvraag gedaan moet worden bij de Wmo dan kunt u daar ook bij geholpen worden.

Een afspraak maken is niet nodig maar wilt u meer informatie of bent u niet in de gelegenheid om langs te komen dan kunt u telefonisch contact opnemen met Cora Strijdhorst, tel. 06-40 75 63 45.

Cookie settings