Mantelzorger laat je (pas) zien!Onze campagne voor mantelzorgers

Vivera wijkteam

In Zwijndrecht is het Vivera Wijkteam actief. Dit is het sociaal wijkteam met professionals die inwoners vanaf 18 jaar informatie, advies en ondersteuning geven. Hier kunt u terecht met vragen over gezondheid en welzijn, werk en inkomen, problemen rond schulden en Wmo vragen. 

Het Vivera wijkteam bestaat uit de volgende professionals:

  • Wijkverpleegkundigen
  • MEE consulenten
  • Ouderenadviseurs
  • Mantelzorgconsulenten
  • Maatschappelijk werkers
  • Sociaal makelaars 
  • Wmo-ondersteuner en Sociaal Raadslieden gemeente Zwijndrecht
  • Casemanagers van Diensten bij Wonen met Zorg (Swinhove groep)

Klik hier voor het overzicht van waar u ons kunt vinden.

Cookie-instellingen