Taal voor het leven: Vrijwilliger worden

Goede beheersing van taal is voor iedereen belangrijk. Daarom zijn er op vele plekken organisaties die volwassenen helpen om beter te lezen en schrijven, spreken, rekenen en werken met een computer.

Wil jij vrijwilligerswerk doen en vind je het belangrijk dat iedereen kan meedoen in de maatschappij? Als taalvrijwilliger kan je hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Wat is een taalvrijwilliger?

Als taalvrijwilliger zet je je in om anderen te helpen met het verbeteren van een of meerdere basisvaardigheden als lezen en schrijven. Je leert bijvoorbeeld aan een deelnemer hoe je e-mails schrijft, een bijsluiter leest of een sollicitatiegesprek voert. Het vrijwilligerswerk vindt vaak plaats bij jou in de buurt. Dit kan op verschilende manieren. Je begeleidt bijvoorbeeld een deelnemer een-op-een of geeft samen met een docent les aan een groepje.

Meer informatie

Voor meer informatie bekijk dan de website van Taal voor het Leven.

T: 0800 - 023 44 44
W: www.taalvoorhetleven.nl/taalvrijwilliger

Afbeeldingen