Een gezicht in elke wijkHulp dichtbij huis

Vivera wijkteams

In Zwijndrecht zijn Vivera Wijkteams actief. Dit zijn teams met professionals die alle inwoners van Zwijndrecht informatie, advies en ondersteuning geven over wonen, zorg, welzijn en inkomensondersteuning. Ieder gebied heeft één of meer vaste teamleden die hét bekende gezicht zijn in de wijk.

Onze Vivera wijkteams bestaan uit de volgende professionals:

  • wijkverpleegkundigen Zichtbare Schakel (Aafje en Internos) 
  • ouderenadviseur van de SWOZ
  • consulenten van MEE (onafhankelijke cliëntondersteuning voor mensen met een beperking en mantelzorgondersteuning) 
  • maatschappelijk werkers van Vivenz
  • sociaal makelaars van Diverz en Diensten bij Wonen met Zorg
  • Wmo-ondersteuner en Sociaal Raadslieden gemeente Zwijndrecht
  • casemanagers van Diensten bij Wonen met Zorg (Swinhove groep)

Klik hier voor het overzicht van waar u ons kunt vinden.