Diverz

804 keer bekeken

Een veranderende maatschappij en een overheid die zich steeds meer terugtrekt en steeds meer overlaat aan de zelfredzaamheid van u als burger. Dit alles vraagt om een krachtige welzijnsorganisatie die inspringt op deze huidige ontwikkelingen.

De Zwijndrechtse organisaties Diverz en Stichting Welzijn Ouderen Zwijndrecht (SWOZ) bundelen de krachten en gaan verder als één organisatie onder de naam Diverz. De fusie is het logische gevolg van de complementaire en overlappende activiteiten van beide organisaties. De organisatie blijft gevestigd op de huidige locatie aan het Norderstedtplein 14 in Zwijndrecht.

Diverz motiveert, ondersteunt, faciliteert en enthousiasmeert in het bevorderen van de zelfredzaamheid van de inwoners van Zwijndrecht. Dit kan alleen met professionals die dicht bij de mensen staan.

De welzijnswerkers van Diverz zijn gericht op het ontwikkelen, verbinden en versterken van netwerken. Het kan gaan om individuen en groepen burgers,v van jong tot oud. De welzijnswerkers werken altijd vraaggericht en gaan uit van de eigen kracht van het individu en de groep. Waar nodig biedt Diverz hulp met raad en daad en tijdens speciale weken brengen we belangrijke thema's onder de aandacht van opgroeiende jeugd en hun ouders en omgeving.

Diverz is aangesloten bij de Vivera wijkteams en werkt samen met tal van organisaties in Zwijndrecht. Zo werken we aan een integraal aanbod voor welzijn en leefbaarheid in Zwijndrecht en Heerjansdam. Diverz maakt het mogelijk

Afbeeldingen