Internos

587 keer bekeken

Internos biedt diverse vormen van thuiszorg. Waar mogelijk zorgt Internos samen met familie, vrienden en/of buren dat cliënten zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

Kwaliteit, respect en een zorgzame benadering

Internos hecht veel waarde aan een goede kwaliteit van leven, respect en een zorgzame benadering van haar cliënten. Internos staat voor kwaliteit en dat wordt met regelmaat getoetst. Internos is HKZ-gecertificeerd. HKZ is een kwaliteitskeurmerk voor instellingen in de gezondheidszorg.

 

Internos staat 24 uur per dag, 7 dagen per week klaar

De medewerkers van Internos kunnen 24 uur per dag worden ingezet. Dit kan 7 dagen per week, dus ook in het weekend. De hulp kan zowel langdurig als tijdelijk van aard zijn. Samen met de cliënt bepaalt Internos wat de beste dag en tijd voor de hulp is, want de zorg wordt zoveel mogelijk afgestemd op de specifieke situatie.

 

Comfortabel en veilig thuis

De gespecialiseerde verpleegkundigen van Internos bieden uitstekende begeleiding en professionele hulp bij lichamelijke problemen en (zeer ernstige) ziektebeelden. Zij kunnen ook de cliënt en de naasten begeleiden en bijstaan bij het stervensproces door het bieden van palliatieve zorg. Thuiszorg bestaat uit persoonlijke verzorging en verpleging, thuisbegeleiding, gespecialiseerde verpleegkundige zorg, huishoudelijke zorg en personenalarmering of een combinatie hiervan.

 

Wie komt voor thuiszorg in aanmerking?

Ouderen, gehandicapten en chronisch zieken die zichzelf niet meer kunnen verzorgen. Terminaal zieken. Mensen die zorg nodig hebben na een ziekenhuisopname of ongeval. Alleenstaanden die ziek zijn en tijdelijke zorg nodig hebben. Mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken bij het aanbrengen van structuur in hun leven.

 

Cultuursensitieve benadering

Internos levert zorg vanuit een cultuursensitieve benadering die ruimte geeft aan alle levensbeschouwelijke en culturele achtergronden. Altijd in de buurt - Internos komt bij u thuis in Alblasserdam, Albrandswaard, Barendrecht, Dordrecht, Heerjansdam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Ridderkerk en Zwijndrecht.

 

Internos-zorglijn: dag en nacht bereikbaar

Cliënten en verwijzers kunnen 24 uur per dag en 7 dagen per week contact opnemen met de Internos-zorglijn: 078 - 648 38 38. Medewerkers van Internos staan cliënten en verwijzers graag te woord tijdens de kantooruren van 08.00 tot 17.00 uur. Ook na 17.00 uur is er altijd iemand bereikbaar die urgente vragen kunnen beantwoorden. Telefonisch advies is altijd gratis.

 

Meer informatie

Internos thuiszorg

T: 078 - 648 38 38

Afbeeldingen