Gemiva-SVG Groep

919 keer bekeken

De Gemiva-SVG Groep is er voor kinderen en volwassenen die ondersteuning nodig hebben.

Bijvoorbeeld door een handicap, chronische ziekte of een andere beperking. Wij helpen hen een zo goed mogelijk bestaan te bereiken en te behouden. Wij vinden daarbij het volgende belangrijk:

- regie over je eigen leven

- een plek hebben waar je jezelf kunt zijn

- leven in contact met anderen

- je talenten kunnen gebruiken

- hulp vragen en krijgen bij wat je (nog) niet kunt.

Ieder mens heeft andere mogelijkheden en beperkingen. Daarom werken we op veel verschillende manieren. Wij ondersteunen bij wonen, werken, onderwijs, dagbesteding, sociale contacten en vrijetijdsbesteding. We doen dat als aanvulling op en samen met mantelzorgers, vrijwilligers en andere zorgverleners.

Wij hebben veel ervaring in het begeleiden en ondersteunen van kinderen en volwassenen met een lichamelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel, een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke beperking of een (ernstige) meervoudige beperking. Al kunnen ook andere mensen een beroep doen op onze deskundigheid en faciliteiten.

In Zwijndrecht hebben wij Ambulante Dienstverlening bij kinderen en volwassenen thuis, in het gezin waarin ze wonen en op school of kinderdagverblijf. Wij hebben in Zwijndrecht woonlocatie Julia en activiteitencentra De Nesse, Calypso en Pak-Inn. Voor kinderen zijn er de twee kinderdagcentra De Kleine Oase en Ons Blije Honck, waar ook zaterdagopvang en naschoolse opvang is.

Samen maken we het verschil. Vanuit deze overtuiging doen we bij de Gemiva-SVG Groep ons werk. Wij kunnen ons werk alleen goed doen door samen te werken. Met de mensen die we ondersteunen en hun verwanten. Met mantelzorgers en vrijwilligers. Met financiers en andere samenwerkingspartners.

Meer informatie

T: 088 20 52 400

E: zorgbemiddeling@gemiva-svg.nl

W: www.gemiva-svg.nl 

 

Afbeeldingen