Wmo adviesraad Zwijndrecht

1451 keer bekeken 0 comments

De Wmo-adviesraad geeft het college van B&W gevraagd en ongevraagd advies over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wmo-adviesraad bestaat uit burgers uit Zwijndrecht die kennis hebben van, onder andere, de beleidsterreinen ouderenzorg, zorg rond mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, zorg rond mensen met psychische (sociale) problematiek, mantelzorgers en dergelijke. Ook een vertegenwoordiger van het Diaconaal-platform Kerken Zwijndrecht is lid van de Wmo-adviesraad om zo ook vanuit de kerken betrokken te kunnen zijn bij maatschappelijke problemen. We houden ons naast de Wmo ook bezig met de andere beleidsterreinen binnen het sociale domein.

Bij de advisering gaan we steeds uit van de brede leefwereld van de inwoners van Zwijndrecht. Bijna alle inwoners hebben tijdelijk of levenslang, hulp en/of ondersteuning nodig om mee te kunnen doen in de samenleving en zij willen graag zo veel mogelijk de regie over hun eigen leven blijven behouden. Ook is er een groep inwoners die juist hulp en ondersteuning biedt als mantelzorger, vrijwilliger of betrokken burger. We luisteren naar de wensen, behoefte en knelpunten en brengen die onder de aandacht en letten daarbij op daadwerkelijke oplossingen.

De voorzitter van de Wmo-adviesraad Zwijndrecht is Jaap Goud.

De vergaderingen van de Wmo-adviesraad zijn openbaar. Kijk op onze website voor het vergaderschema, http://wmoraad-zwijndrecht.nl

Contact


E: Marietteteunissen@zorgbelanginclusief.nl ondersteuner Wmo adviesraad

W: http://wmoraad-zwijndrecht.nl

Images

0  Comments

Cookie settings