Respijtzorg

Respijt betekent letterlijk: uitstel van taken. Wanneer we het hebben over respijtzorg m.b.t. mantelzorg dan bedoelen we: Het tijdelijk overdragen van de zorg zodat de mantelzorger de tijd en ruimte heeft om andere activiteiten te ondernemen. Respijt(zorg) kan op vele manieren worden georganiseerd. Hierbij valt te denken aan vrijwilligers, professionele zorg en ondersteuning uit het eigen netwerk.

Voor mantelzorgers is het soms lastig om aan te geven dat er meer tijd nodig is hebt om te ontspannen, zaken te regelen of tijd vrij te maken voor andere mensen.  Het is goed om af en toe even stil te staan "Hoe gaat het eigenlijk met mij/ met ons?" Het kan helpen om er met een goede vriend, familielid of consulent over te praten. Met elkaar kan je onderzoeken waar je behoefte aan hebt als het gaat om een gezond evenwicht bij het zorgen voor de ander en zorgen voor jezelf.

Lees hier verder over de verschillende vormen van ondersteuning en respijt.